Ventil Kft - 4600 Kisvárda, Nagyboldogasszony u. 11.